Accountancy Forum
Self Prescription..... - Printable Version

+- Accountancy Forum (https://www.accountancy.com.pk/forum)
+-- Forum: General (https://www.accountancy.com.pk/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: General Discussion (https://www.accountancy.com.pk/forum/forumdisplay.php?fid=5)
+--- Thread: Self Prescription..... (/showthread.php?tid=8408)

Pages: 1 2 3 4


- WARDAH - 07-29-2010

ainwain bhrm mar k ja rha hai k kehna to boht kuch hai [p] ab kuch aya ni to ye bol dia.


- ciapk - 07-29-2010

TC and have a nice day everyday


- Sarfaraz Khan - 07-30-2010

main phatan nahi hon X..main to bas wo wal akhan hon for example $..sharukh khan, salman khan, saif ali khan $..etc etc etc


- ciapk - 07-30-2010

Yay sab waqai khan he hain bhai pashtun, or aik or khan hota hay us main nuqta nahi hota jaisay nudrat hateh ali khan tu wo tu singer family k log lgatay hain -)


- Sarfaraz Khan - 07-30-2010

bhai ye ciapk kia ho ta hai ?D


- ciapk - 07-30-2010

yay hay bhai Chaudry Issam A Pakhton Khan CIAPK -)


- Sarfaraz Khan - 07-30-2010

ye maira bhai hat melao..dakte pashto ..naqam de jana D..


- WARDAH - 07-30-2010

hahahhahahhahhahha lg rha hai bichry bhai mil rhy hain.


- ciapk - 07-30-2010

Singay chal day mara?


- WARDAH - 07-30-2010

ciapk. . . khairiat hai? thek ho? kia bol rhy ho?


- ciapk - 07-30-2010

Pashto bol raha hun hal chal pocha hay khan sb ka, CIAPK ka matlab kia btaya hy oper prha nai apnay -)


- Sarfaraz Khan - 07-30-2010

wasta tha qera the pak pala.the WARDa he jago alkhara ..holai holai..


- ciapk - 07-30-2010

nishta pojhr hdkir da mara?


- Sarfaraz Khan - 07-30-2010

ciapk bhai ab app bahanai bahanai se warda bahan ki burain kar rahe ho $


- WARDAH - 07-30-2010

apni dagra magra bnd kro ab ni to admin bahir nikal dy ga apko khan sahib ab.schi mai. . .